Κανάκης Γερωνυμάκης

Χριστίνα Καντουνατάκη
November 17, 2020
Σταύρος Ζώης
November 17, 2020

“Την εβδομάδα δυό φορές περνάει ο ταχυδρόμος μπέψε μου φως μου μια γραμμή από τον ξένο κόσμο”
Από τον γενναιόδωρο Κανάκη Γερωνυμάκη, Βουβάς