Κανάκης Γερωνυμάκης

Χριστίνα Καντουνατάκη
17 Νοεμβρίου, 2020
Σταύρος Ζώης
17 Νοεμβρίου, 2020

“Την εβδομάδα δυό φορές περνάει ο ταχυδρόμος μπέψε μου φως μου μια γραμμή από τον ξένο κόσμο”
Από τον γενναιόδωρο Κανάκη Γερωνυμάκη, Βουβάς