Ο δρόμος του ταχυδρόμου - ενώνοντας τα φαράγγια

Πρόκειται για ένα έργο ανάδειξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής Σφακίων μέσα από το παλιό μονοπάτι του αγροτικού ταχυδρόμου. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο και το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις, 2018»

Στόχοι του έργου είναι:
● Η ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού περιβάλλοντος
● Η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην επικοινωνία και τον κοινωνικό ιστό της περιοχής
● Η ανάδειξη συλλογικής ιστορίας μέσω της προσωπικής/οικογενειακής αλληλογραφίας
● Η ευαισθητοποίηση ως προς την πολιτισμική κληρονομιά και το περιβάλλον για την προστασία τους

Το έργο υλοποιείται από:

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
Πρωτοβουλία για την πολιτισμική κληρονομιά

Με την υποστήριξη των: Δήμος Σφακίων, Κέντρο Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης Βάμου, ΦΔΠ Σαμαριάς, Δ/νση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, Δασαρχείο Χανίων

Διάρκεια έργου

Ημερομηνία έναρξης έργου: 21/12/2018
Ημερομηνία λήξης έργου: 21/6/2020

Η ψηφιακή εφαρμογή για κινητά android είναι προσβάσιμη μέσω του Google Play.
Σε αυτή θα βρείτε μαρτυρίες των κατοίκων που μιλάνε για το πολιτισμικό τοπίο των Σφακίων, πληροφορίες αλλά κυρίως ιστορίες από τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια του έργου, για την χλωρίδα, τα άυλα πολιτισμικά στοιχεία, το δομημένο περιβάλλον καθώς αυτά εμφανίζονται κοντά στην τοποθεσία σας αν περπατάτε στο μονοπάτι.
 
 

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1992 από μια μικτή, γαλλοελληνική ομάδα ανθρώπων που επιθυμούσαν να προάγουν ανθρώπινες δράσεις που σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισμό των περιοχών της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Μπροστά στις ευρω-μεσογειακές προκλήσεις μέσω τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών έργων, το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος προωθεί το ευρώ-μεσογειακό διάλογο αναπτύσσοντας κοινές δράσεις και προάγοντας τον αμοιβαίο σεβασμό του πολιτισμού του κάθε μέρους.

Eυαισθητοποιεί όλους όσοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, και ιδιαιτέρως τους νέους, στην ανάγκη προστασιάς του φυσικού και πολιτιστικού τους πλούτου και υλοποιεί τοπικά έργα για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.

Υψηλάνδου 28, Άλιμος, Αθήνα 17455
+30 213 0243159
www.medcenv.org
info@medcenv.org

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς/Λευκών Ορέων (ΦΔ/ΦΔΕΔΣ) συστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 και η λειτουργία του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008 με την πρόσληψη του πρώτου προσωπικού και την έναρξη υλοποίησης του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», Μέτρο 8.1, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, όπως αυτές ορίζονται, αναλυτικά, στο άρθρο 15 του Ν 2742/1999 (ΦΕΚ Α/207/7-10-1999) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων σχετικών µε την περιοχή ευθύνης του, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης του προστατευόμενου αντικειμένου και η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέµατα αναγόµενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς του ΦΔ, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να ιδρύει κέντρα πληροφόρησης στην έδρα του προστατευόμενου αντικειμένου, να διοργανώνει προγράµµατα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς καθώς και συνέδρια, ηµερίδες, επιμορφωτικά σεµινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να αναλαμβάνει σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής. Στις αρμοδιότητες του ΦΔ ανήκουν επιπρόσθετα η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και η εφαρμογή οικο-τουριστικών προγραμμάτων.

Η στελέχωση του ΦΔΕΔΣ περιλαμβάνει έμπειρο επιστημονικό προσωπικό (Δασολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγοι, Ειδικοί Δασικής Προστασίας και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής), ικανό να συνδράμει στον σχεδιασμό και τη υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων.

Παλαιά Εθνική Οδός Χανίων-Κισσάμου, Χανιά 73100
+30 282 1045570
www.samaria.gr
info@samaria.gr

H Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία τον Νοέμβριο του 2008. Έχει κύριο σκοπό της την διάδοση καλών πρακτικών στην διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση. Πετυχαίνει το σκοπό αυτό μέσα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την προώθηση της έρευνας και την διάδοση των σχετικών πληροφοριών.

Οργανώνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων, θερινών σχολείων καθώς και ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια του Κεντ (Ηνωμένο Βασίλειο) και ΑΣΟΕΕ. Μέχρι τώρα η Πρωτοβουλία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 375 μέλλοντες και νυν διαχειριστές από 56 χώρες σε διάφορες πτυχές της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, ψηφιοποίηση, αρχαιολογική εθνογραφία, φωτογραφία, ερμηνεία πολιτισμικών αγαθών, κλιματική αλλαγή, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κλπ. Από το 2009, η Πρωτοβουλία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα 19200
+30 210 5565605
www.heritagemanagement.org
info@heritagemanagement.org