Το έργο χρηματοδοτείται από το μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», του άξονα «Καινοτόμες δράσεις», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2018» του Πράσινου Ταμείου. Προϋπολογισμός: 49.984,00 €.
Συντονιστής δικαιούχος: Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
Συνδικαιούχοι: Φορέας Διαχείρισης Σαμαριάς, Πρωτοβουλία για την πολιτιστική κληρονομιά