Ανάδειξη πολιτιστικού περιβάλλοντος
της περιοχής ΣφακίωνMέσα από το παλιό μονοπάτι του αγροτικού ταχυδρόμου

Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην επικοινωνία και τον κοινωνικό ιστό της περιοχής.

Ανάδειξη συλλογικής ιστορίας μέσω προσωπικής/ οικογενειακής αλληλογραφίας. Ευαισθητοποίηση ως προς την πολιτισμική κληρονομιά και το περιβάλλον για την προστασία τους.

Δράσεις

Στόχος μας να εμπλέξουμε τις νέες γενιές στο έργο μας με την συμμετοχή τους στις δράσεις του προγράμματος για παράδειγμα το δημοτικό σχολείο Ανώπολης. Θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις στο πεδίο γύρω από τα ζητήματα του Τοπίου (ερμηνεία), του Πολιτισμικού Τοπίου (πολιτιστική κληρονομιά) καθώς και της Χαρτογάφησης (τρόποι).