Ευτύχης Τζιρτζιλάκης

Σοφία Πατρουδάκη
17 Νοεμβρίου, 2020
17 Νοεμβρίου, 2020

“Εν Αγίω Ιωάννη την 20- 12-1926

Αγαπητέ μου αδερφέ είμεθα καλά και το αυτό πεθυμούμε και για εσάς. Μάθε ότι ελάβαμεν το τηλεγράφημα σας αλλά δεν καταλάβαμε η ίδια περιουσία είναι που είχατε βρει πρώτα ή άλλη εβρήκατε τώρα και γράφετε για να έρθει ο Μιχάλης, αλλά πράξη εδώ δεν εγίνηκε για να κρατά λεπτά και δίχως λεπτά τι θα έρθει να κάνει. Ο Γεωργές δεν είναι σύμφωνος και δεν επούλησε στο Λύκο αλλά απαιτούνε να το πάρουνε/ τώρα κοιτά ο Καραμάνος να το πάρει κι αν μείνουνε σύμφωνοι να το πάρει και δώσει λεπτά θα έρθει δώσε χαιρετισμούς μου η στον Κωστή και στην κυρία του στο θείο μου τον ξηρουχάκη οικογενειακώς σας χαιρετώ η αδερφή σου Μαρία Τζιρτζιλάκη χαιρετισμούς και από τη Σοφία και Μιχάλη.”
Γράμμα που βρήκε ο Ευτύχης Τζιρτζιλάκης